Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 209436

Zdalna Szkoła +

Gmina Przyrów jest realizatorem rządowego projektu "Zdalna Szkoła Plus".

Pozyskane fundusze zostały przeznaczone na zakup szesnastu laptopów oraz pięciu zestawów bezprzewodowych do korzystania z Internetu wraz z pakietem danych.

Zakupiony sprzęt został przekazany na własność szkołom z terenu gminy Przyrów, a docelowo będa wypożyczone na czas zdalnej nauki dla uczniów z rodzin wielodzietnych i uczniów z brakiem dostępu do Internetu.

Zakup sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

180 mln PLN na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów.
Nabór - 15 maja - 14 sierpnia 2020.
Uczestnik - każda gmina.
Grant - 100% dofinansowanie od 35 000 do 165 000 PLN.
Dofinansowanie otrzymane przez Gminę Przyrów - 45 000 PLN.

Zakup sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach reazlizacji projektu pn. Zdalna Szkoła + Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Plakat przedstawia opis projektu Zdalna szkoła+. Na plakacie umieszczone zostały: Herb Gminy Przyrów oraz loga: Funduszy Europejskich, Rzezczpospolitej Polskiej, Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Eurpoejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tekst znajdujący się na plakacie zawarto w treści informacji.