Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 209437

Wiedza kluczem do sukcesu

Szacowanie wartości do projektu

Informuje wszystkich zainteresowanych iż od dnia 16.09.2014r. Gmina Przyrów rozpoczęła szacowanie wartości (rozeznanie rynku) do projektu„Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet IX; Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zainteresowanych prosimy o składanie formularzy szacowania do dnia 23.09.2014r. w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie, ul. Szkolna 44, lub e-mailem na adres: zs_sekretariat@przyrow.pl

Pliki do pobrania: