Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 209437

Inicjatywy lokalne

Gmina Przyrów przystąpiła  do  Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych na realizację zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego w roku 2018. Pomoc  finansowa w formie dotacji  celowej została  udzielona na zadania pod nazwą:

  • "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Sieraków, poprzez budowę boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej" w kwocie 29 695,80zł.,
  • "Zagospodarowanie terenu istniejącego placu zabaw w centrum miejscowości Wola Mokrzeska" w kwocie 9 218zł., 
  • "Piknik rodzinny jako integracja społeczności lokalnej i promocja sołectwa Zarębice” w kwocie 17 600zł.,
  • "Zakup strojów galowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Mokrzeskiej” w kwocie 1 680zł.

Możliwości realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz inicjatyw dotyczących własnej wsi pozwalają na oddolną mobilizację zasobów wiejskich przy jednoczesnym zachowaniu ich tożsamości i tradycyjnych wartości życia wiejskiego, pogłębiają integrację i zaangażowanie mieszkańców w inwestycje i oddolne inicjatywy.

Wsparcie finansowe dla sołectw z terenu województwa śląskiego służy realizacji celów określonych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+ oraz "Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030"

Obraz przedstawia logo z napisem Śląskie.