Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 209436

Zdalna Szkoła

Gmina Przyrów jest realizatorem rządowego projektu "Zdalna szkoła".

Za pozyskane fundusze w wysokości 45 000 zł został zakupiony przenośny sprzęt komputerowy w ilości 19 sztuk. Komputery zostały przekazane szkołom z terenu Gminy Przyrów, z przeznaczeniem na użytek uczniów i nauczycieli.

Projekt ma na celu umożliwienie nauki zdalnej nauczycielom i uczniom, których sytuacja rodzinna i materialna nie pozwala na uczestnictwo w nauce przez Internet. Projekt jest odpowiedzia na obecną systuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Zakup sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Plakat przedstawia opis projektu Zdalna szkoła. Na plakacie umieszczone zostały: Herb Gminy Przyrów, zdjęcie przedstawiające komputery przenośne oraz loga: Funduszy Europejskich, Rzezczpospolitej Polskiej, Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Eurpoejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tekst znajdujący się na plakacie zawarto w treści informacji.

Galeria: