Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 209436

Rekultywacja wysypiska śmieci

Urząd Gminy Przyrów informuję, że w dniu 06.10.2010 roku protokółem odbioru zakończono rekultywację techniczną składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bolesławów-Staropole.
 Rekultywacja składowiska odpadów na cele przyrodnicze w miejscowości Bolesławów-Staropole w gminie Przyrów została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
 
Zgodnie z umową nr UDA-RPSL. 05.02.00-00-035/09-01 całkowita wartość projektu wyniosła 223 907,53 PLN, w tym:
•    środki RPO 190 321,40 PLN (85% wydatków kwalifikowalnych projektu),
•    środki własne Gminy 33 586,13 PLN (15% wydatków kwalifikowalnych projektu).