Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 209436

CAF - informacje ogólne

Obraz przedstawia logo Caf - Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny

Urząd Gminy w Przyrowie bierze udział w projekcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. "Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF)".

Dnia 5 lipca 2011 r., podpisana została umowa z firmą F5Konsulting Sp. z o.o. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Samoocena Urzędu Gminy w Przyrowie będzie przedsięwzięciem realizowanym cyklicznie, a wyniki każdej samooceny będą wykorzystane do planowania i realizacji działań usprawniających funkcjonowanie organizacji. Istotne jest w tej metodzie pozyskiwanie informacji na temat słabych stron organizacji - obszarów wymagających poprawy, które są podstawą do określenia przedsięwzięć doskonalących.

W ramach wdrażania metody samooceny CAF przeprowadzane są cykle spotkań konsultacyjnych i szkoleniowych dla powołanego w Urzędzie Zespołu Samooceny. Realizacja zaplanowanych działań potrwa do końca grudnia 2011 roku.

Czym jest metoda CAF 2006?

Wspólna Metoda Oceny – CAF (ang. Common Assesment Framework) jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej. Metoda CAF skupia się przeprowadzeniu samooceny, identyfikacji obszarów doskonalenia oraz wprowadzaniu wymaganych usprawnień zarządczych. Jest to model całościowego przeglądu funkcjonowania instytucji z uwzględnieniem analizy wyników jej działalności oraz potencjału organizacyjnego, oparte na założeniu, że osiągnięcie pożądanych rezultatów działań organizacji, obywateli/konsumentów, poszczególnych jednostek i całych społeczeństw zależy od jakości przywództwa, wpływającego na politykę i strategię instytucji, zarządzanie zasobami ludzkimi, działania w zakresie nawiązywania relacji partnerskich, zasoby i procesy. Zgodnie z tą metodą, organizację poddaje się regularnie (średnio co 2 lata) jednoczesnemu oglądowi z różnych punktów widzenia, w ramach całościowego procesu analizy wyników jej działalności. Model CAF dostarcza łatwego w użyciu narzędzia, dzięki któremu europejskie podmioty sektora publicznego mogą sięgnąć po techniki zarządzania jakością w celu poprawy wyników działalności.

Model zawiera dziewięć kryteriów, które odnoszą się do podstawowych obszarów organizacji, podlegających każdorazowo analizie podczas przeprowadzania samooceny:

  • kryteria POTENCJAŁU: Przywództwo, Strategia i planowanie, Pracownicy, Partnerstwo i zasoby, Procesy,
  • kryteria WYNIKÓW: Wyniki działalności w relacjach z obywatelami/ klientami, Wyniki działalności w relacjach z pracownikami, Społeczne wyniki działalności, Kluczowe wyniki działalności.

Co umożliwia metoda CAF?

  • ocenę funkcjonowania instytucji opartą na faktach (dowodach), wykorzystującą zestaw kryteriów powszechnie stosowanych w jednostkach sektora publicznego w Europie,
  • ustalenie, czy faktycznie uzyskano zakładany postęp,
  • uzyskanie spójności podjętych działań i konsensusu w sprawie kroków na drodze usprawniania działalności instytucji,
  • uzyskanie spójności pomiędzy osiąganymi wynika¬mi a działaniami wspierającymi (potencjałem),
  • wzbudzenie zainteresowania pracowników i skło¬nienie do zaangażowania w proces usprawnień,
  • upowszechnienie doświadczeń w zakresie dobrych praktyk i dzielenie się nimi wewnątrz i na zewnątrz instytucji,
  • włączenie różnych inicjatyw dotyczących poprawy jakości w codzienną działalność instytucji,
  • pomiar osiąganego wraz z upływem czasu postępu, drogą okresowej samooceny.