Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 209437

Dane Urzędu Gminy

Obrazek przedstawia Herb Gminy Przyrów

URZĄD GMINY W PRZYROWIE

ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów

tel.: 34 355 41 20 do 23

faks: 34 355 41 20 do 23 wew. 21

e-mail: przyrow@przyrow.pl

skrzynka podawczej ePUAP: /9w99dche0v/SkrytkaESP

NIP Gminy Przyrów: 949-21-92-782

Regon Gminy Przyrów: 151398155

NIP Urzędu Gminy: 949-01-70-598

Regon Urzędu Gminy: 000549832


Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek
7:30 - 15:30
Wtorek
7:30 - 17:00
Środa
7:30 - 15:30
Czwartek
7:30 - 15:30
Piątek
7:30 - 14:00
 

Rachunki bankowe

Numer rachunku bankowego Gminy: 55 8591 0007 0330 0926 0013 0010

Numer rachunku bankowego do uiszczania opłaty za wodę i ścieki:
23 8591 0007 0330 0926 0563 0001

Rachunek bankowy do uiszczania opłaty za odpady komunalne:
Urząd Gminy Przyrów
Nr rachunku: 46 8591 0007 6330 0926 0013 0096


Telefony

Sekretariat Urzędu Gminy

tel.: 34 355 41 20 do 23

faks: 34 355 41 20 do 23 wew. 21

Sekretarz Gminy, Urząd Stanu Cywilnego

tel.: 34 355 41 20 do 23 wew. 24

Skarbnik Gminy

tel.: 34 355 41 20 do 23 wew. 27

Referat finansowy, księgowość

tel.: 34 355 41 20 do 23 wew. 26

Referat finansowy, podatki

tel.: 34 355 41 20 do 23 wew. 25

Referat rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki gruntami

tel.: 34 355 41 20 do 23 wew. 40

Kierownik referatu: tel.: 34 355 41 20 do 23 wew. 39

Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych

tel.: 34 355 41 20 do 23 wew. 37

Samodzielne stanowisko do spraw obsługi Rady Gminy i drogownictwa

tel.: 34 355 41 20 do 23 wew. 28

Informatyk, samodzielne stanowisko do spraw działalności gospodarczej i ochrony przeciwpożarowej

tel.: 34 355 41 20 do 23 wew. 29

Radca prawny

tel.: 34 355 41 20 do 23 wew. 29

Samodzielne stanowisko do spraw kadr, zezwoleń na alkohole, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

tel.: 34 355 41 20 do 23 wew. 32

Samodzielne stanowisko do spraw planowania przestrzennego i zamówień publicznych

tel.: 34 355 41 20 do 23 wew. 34

Gminny Zakład Komunalny

tel.: 34 355 41 20 do 23 wew. 31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik GOPS:
tel.: 34 355 41 20 do 23 wew. 35
Ksiegowość:
tel.: 34 355 41 20 do 23 wew. 36
Pracownicy socjalni:
tel.: 34 355 41 20 do 23 wew. 38
Karta dużej rodziny, świadczenia 500+:
tel.: 34 355 41 20 do 23 wew. 43
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny:
tel.: 34 355 41 20 do 23 wew. 44