Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 209436

Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Przyrów

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Przyrów poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleń w zakresie obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Podczas zajęć prowadzonych w ramach projektu będą mogli Państwo nauczyć się jak bezpiecznie korzystać z e-mail (poczta internetowa), załatwiać sprawy urzędowe na platformie ePUAP oraz bezpiecznie płacić przez Internet. Ponadto chcielibyśmy również pokazać jak bezpiecznie korzystać z Facebooka i dbać o treści przeglądane przez Państwa dzieci.

Jedynym warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest ukończone 25 lat, nie ma górnej granicy wieku.

Nie trzeba posiadać własnego komputera, zajęcia odbywać się będą z wykorzystaniem zakupionego do tego celu sprzętu.

 • w szkoleniach może wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy, który ukończył 25 lat;
 • zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przyrowie;
 • szkolenie trwa 12 godzin (2 lub 3 spotkania);
 • zajęcia rozpoczną się w połowie października 2018 r. i będą odbywać się w weekendy;
 • grupy szkoleniowe będą liczyć do 9 osób;
 • szkolenia są bezpłatne;
 • w trakcie każdego szkolenia zapewniony będzie catering.

W ramach projektu będą realizowane zajęcia o tematyce:

 • Rodzic w Internecie - zajęcia poświęcone przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z Internetu;
 • Moje finanse i transakcje w sieci - zajęcia umożliwiające nabycie umiejętności pozwalających załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu;
 • Działam w sieciach społecznościowych - zajęcia poświęcone sposobom funkcjonowania portali społecznościowych oraz możliwości ich wykorzystania na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie;
 • Rolnik w sieci - zajęcia przeznaczone dla rolników, w ramach których mogą oni dowiedzieć się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci i jak z nich bezpiecznie korzystać.

Informacje i zapisy na szkolenia pod nr tel.: (34) 355 41 21 wew. 29.

ZAPRASZAMY!

Plakat promujący projekt

Nagłówek z logo: Funduszy Europejskich, Rzeczpospolita polska, Unia Europejska

Projekt "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Przyrów" realizowany w ramach projektu „Obywatel-IT”- program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim ”,jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Wartość projektu: 58 240 zł.