Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 206207

Struktura Urzędu

Parter

Gminny Zakład Komunalny
pokój nr 1
 

Piętro I

Skarbnik Gminy
pokój nr 2
Referat finansowy, księgowość
pokój nr 2
Samodzielne stanowisko do spraw kadr, zezwoleń na alkohole, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
pokój nr 3
Przewodniczący Rady Gminy
pokój nr 4
Samodzielne stanowisko do spraw obsługi Rady Gminy i drogownictwa
pokój nr 4
Informatyk, samodzielne stanowisko do spraw działalności gospodarczej i ochrony przeciwpożarowej
pokój nr 5
Radca prawny
pokój nr 5
GOPS: Świadczenia 500+, karta dużej rodziny, asystent rodziny
pokój nr 6
Sala konferencyjna
pokój nr 7
GOPS: Pracownicy Socjalni
pokój nr 8
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
pokój nr 9
GOPS: Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny
pokój nr 10
GOPS: Księgowość
pokój nr 11
Referat finansowy, podatki
pokój nr 12
Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych
pokój nr 13
Referat rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki gruntami
pokój nr 14
 

Piętro II

Wójt Gminy Przyrów
pokój nr 15
Sekretariat Urzędu Gminy
pokój nr 16
Samodzielne stanowisko do spraw planowania przestrzennego i zamówień publicznych
pokój nr 17
Sekretarz Gminy, Urząd Stanu Cywilnego
pokój nr 18