Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 209436

Sposoby informowania o jakości powietrza

W celu uzyskania informacji dotyczącej bieżącej, prognozowanej oraz historycznej jakości powietrza, poza aktualnym powiadomieniem o jakości powietrza (zakładka: „Jakość powietrza” > „Komunikaty o jakości powietrza”) można skorzystać z następujących narzędzi opartych na informacjach pochodzących z Państwowego Monitoringu Środowiska:

  1. Śląski Monitoring Powietrza – na stronie internetowej administrowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach można zapoznać się z bieżącą i historyczną informacją na temat jakości powietrza, w zakresie danych pochodzących ze stacji Śląskiego Monitoringu Jakości Powietrza. Dane pomiarowe prezentowane są zarówno w formie graficznej (na mapach i wykresach), jak i w formie tekstowej (tabele).
    Więcej informacji: powietrze.katowice.wios.gov.pl
  2. Prognozy zanieczyszczeń powietrza – na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska można uzyskać informację nt. prognozy jakości powietrza na trzy kolejne doby, zarówno dla całego kraju, jak i dla poszczególnych województw. Prognozy wykonywane są przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB). Link: Prognoza jakości powietrza dla województwa śląskiego
  3. Portal o jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska znajdują się informacje dotyczące jakości powietrza w całej Polsce. Prezentowane są zarówno bieżące, jak i historyczne dane pomiarowe pochodzące z baz danych wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.
    Więcej informacji: powietrze.gios.gov.pl