Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 209437

Rewitalizacja

Program Rewitalizacji dla Gminy Przyrów

Obraz przedstawia logoa: Funduszy Europejskich, Ministerstwa Rozwoju, Śląskie Pozytywna energia, Unia Europejska Fundusz Spójności

Przyrów, dnia 1 marca 2017 r.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Przyrów!

Gmina Przyrów  przystąpiła do opracowywania Programu Rewitalizacji dla Gminy Przyrów. Prace będą koordynowane przez doświadczonych konsultantów ze spółki GREEN WOOD z siedzibą w Warszawie i potrwają do maja 2017 roku. Proces tworzenia Programu będzie zgodny z  wytycznymi do Ustawy o rewitalizacji z 9 października 2015 roku.

Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne. Ma zatem służyć poprawie jakości życiamieszkańców. Rewitalizacja może przyczyniać się między innymi do aktywizacji mieszkańców, uruchomienia nowych miejsc pracy, podejmowania działańmających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, a także realizację remontów i konserwacji miejsc/obiektów służących lokalnej społeczności.

Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych. Dlatego teżproces opracowywania dokumentu Programu Rewitalizacji dla Gminy Przyrów będzie miał charakter partycypacyjny, zakładający możliwość artykułowaniaswoich potrzeb przez różne grupy społeczne.

W ramach procesu przeprowadzona zostanie analiza w 5 wymiarach: społecznym,   gospodarczym, technicznym, środowiskowym i przestrzenno-funkcjonalnym. Opierać się będzie na danych statystycznych i wskaźnikach oraz wynikach badań z mieszkańcami oraz lokalnymi instytucjami (np. Policja,Ośrodek Pomocy Społecznej). Ponadto przeprowadzona zostanie wizja lokalna, w której wezmą udział eksperci z zakresu architektury, urbanistyki iplanowania przestrzennego.

Koordynatorzy prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji gorąco zapraszają do skorzystania z możliwości przekazania swoich opinii i pomysłów narewitalizację, w tym do uczestnictwa w badaniach ankietowych. Każdy głos udzielony w tej ważnej dla Gminy debacie jest niezwykle cenny. Im szerszymkonsultacjom zostaną poddane zapisy Programu, tym bardziej działania naprawcze w nim wyznaczone będą zaspokajały potrzeby mieszkańców.

Zachęcamy do zaangażowania się.

Wójt Gminy Przyrów

Pliki do pobrania:


Konsultacje Programu Rewitalizacji dla Gminy Przyrów

Obraz przedstawia logoa: Funduszy Europejskich, Ministerstwa Rozwoju, Śląskie Pozytywna energia, Unia Europejska Fundusz Spójności

Przyrów, dnia 4 maja 2017 r.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Przyrów rozpoczynamy konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przyrów. Przez ostatnie kilka miesięcy pracowaliśmy nad programem w związku z powyższym zachęcamy do oceny załączonego projektu dokumentu. Mieszkańcy mogą ocenić efekt naszych działań poprzez wypełnienie i dostarczenie formularza uwag do dnia 15.05.2017 r.

Zachęcamy do zaangażowania się.

Wójt Gminy Przyrów

Pliki do pobrania:


 Przedstawienie Programu Rewitalizacji dla Gminy Przyrów

Obraz przedstawia logoa: Funduszy Europejskich, Ministerstwa Rozwoju, Śląskie Pozytywna energia, Unia Europejska Fundusz Spójności

Przyrów, dnia 9 czerwiec 2017 r.

W związku z opracowaniem Programu Rewitalizacji dla Gminy Przyrów  serdecznie zapraszamy na do udziału w spotkaniu Radnych Gminy Przyrów, lokalnych liderów  Gminy, mieszkańców Gminy Przyrów, które odbędą się  w dniu 16 czerwca 2017 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy (Sala Konferencyjna) w miejscowości  Przyrów.

Podczas spotkania przedstawiony zostanie Program Rewitalizacji dla Gminy Przyrów.

Spotkanie poprowadzi ekspert ds. rewitalizacji z Firmy GREEN WOOD, która opracowała Program Rewitalizacji dla naszej Gminy.

Wszystkich Państwa, Mieszkańców Gminy  serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Wójt Gminy Przyrów

Pliki do pobrania: