Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 209437

Środowisko

Na terenie zachodniej części gminy zlokalizowany jest Park Krajobrazowy "Stawki" o powierzchni 1800 ha, obejmujący kompleks lasów olchowych, łęgowych, grądowych i borów. Park stanowi obszar przejściowy pomiędzy Wyżyną Częstochowską, a Niecką Włoszczowską, na którym znajdują się podmokłe łąki i łęgowe lasy jesionowo-wiązowe z ostojami jodły. Są one siedliskiem rzadkich gatunków roślin i zwierząt, przede wszystkim górskich.

W obrębie Parku znajduje się rezerwat "Wielki Las" stanowiący kompleks wilgotnych lasów łęgowo-olchowych na silnie podmokłym obszarze źródliskowym. Dominującym zespołem roślinnym jest specyficzna postać podgórskiego łęgu jesionowego. Rezerwat stanowi ostoję dla bociana czarnego. W północno-zachodniej części Parku znajdują się zespoły olch, łęgów, grądów i borów jodłowo-sosonowych, z dużą domieszką jodły.

Bardzo ciekawe, z racji warunków krajobrazowych, są tereny południowej części gminy, gdzie w okolicy Zalesic i Sygnotki znajdują się czołowe wzgórza Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Rozpościerają się stąd wspaniałe widoki na najbliższą, ale i dalszą okolicę.

Walory turystyczne i rekreacyjne

Niewątpliwą atrakcją turystyczną, szczególnie dla osób zakochanych w przyrodzie jest zespół leśny Parku Krajobrazowego, gdzie oprócz możliwości spotkania wielu interesujących i rzadkich gatunków roślin oraz zwierząt, można odpocząć wśród nieskażonej przyrody.

Drugim atrakcyjnym dla turysty terenem Gminy Przyrów jest obszar źródliskowy, zlokalizowany w okolicy wapienników w Sygontce oraz zalewu w Zalesicach. Bogactwo licznych źródeł bujnej roślinności oraz rozlewiska rzeki sprawiają, że można tu wspaniale odpocząć.

Każdy odwiedzający teren gminy powinien również wstąpić do zespołu kościelno-klasztornego Sióstr Dominikanek w Aleksandrówce, gdzie oprócz doznań duchowych można podziwiać piękno zabytkowej architektury.