Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 209436

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na  dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. łącznie w skali całego kraju aż 6 miliardów złotych (5 mld dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów ziemskich).

Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów wynikały z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów i mogła być przeznaczona wyłącznie na wydatki inwestycyjne.

Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne.

Kwota otrzymana w ramach I naboru po uprzednim złożeniu przez gminę wniosku - 633 386 zł

  • środki rozdysponowane na 2021 r.: 147 600 zł - na inwestycje:
    • "Wykonanie warstwy podbudowy oraz profilowania na drodze gminnej nr 699038S o długości 2500mb i szerokości 5mb."

Grafika zawiera biało-czerwoną flagę oraz Godło RP. Treść tekstu znajdującego się na grafice: Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; Dofinansowanie: 147 600 zł; Całkowita wartość inwestycji: 151 100 zł

  • środki rozdysponowane na 2020 r.: 305 457 zł - na inwestycje:
    • "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obr. Przyrów, nr dz. 1348, 585, 582, soł. Przyrów, gm. Przyrów, dł. drogi 0,950 km" - 125 000 zł;
    • "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obr. Zarębice, nr dz. 49 k.m. 13,67 k.m. 12,1 k.m. 24,48 k.m. 8- soł. Zarębice, gm. Przyrów, dł. drogi 0,980 km" - 180 457 zł.

Grafika zawiera biało-czerwoną flagę oraz Godło RP. Treść tekstu znajdującego się na grafice: Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; Dofinansowanie: 125 000 zł; Całkowita wartość inwestycji: 303 023 zł

Grafika zawiera biało-czerwoną flagę oraz Godło RP. Treść tekstu znajdującego się na grafice: Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; Dofinansowanie: 180 457 zł; Całkowita wartość inwestycji: 450 033 zł