Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 211312

OZE w Gminie Przyrów

Na obrazie znajdują się loga: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wójt Gminy Przyrów informuje, iż  w ramach naboru nr RPSL.04.01.02-IŻ.01-24-294/18, dla poddziałania 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Północnego, w ramach osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL na lata 2014-2020, zostały wybrane do dofinansowania trzy projekty pn:

  • "Odnawialne źródła energii w Gminie Przyrów",
  • "OZE w budynkach użyteczności publicznej  i budynkach mieszkalnych na terenie gminy Przyrów",
  • "Czysta energia w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Przyrów”.

W wyniku realizacji zadania zostanie wykonanych  80 sztuk zestawów OZE na terenie Gminy Przyrów; 70 sztuk  zestawów w budynkach mieszkańców gminy i  10 sztuk  zestawów w Budynkach Użyteczności Publicznej. (Panele fotowoltaiczne 56 szt., Kolektory słoneczne – 18 szt., Pompy ciepła – 2 szt., Kocioł - 4 szt.).

Dofinansowanie projektu z UE:

  1. „Odnawialne źródła energii w Gminie Przyrów” - 686 859,50 zł.
  2. „OZE w budynkach użyteczności publicznej  i budynkach mieszkalnych na terenie gminy Przyrów” - 968 511,00 zł.
  3. „Czysta energia w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Przyrów” - 296 140,00 zł.

Obraz przedstawia budynek z zainstalowanymi kolektorami słonecznymi