Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 211313

Inicjatywa sołecka 2021

Obraz przedstawia logo "Śląskie" oraz logo "100 lecie powstań śląskiech"

Gmina Przyrów otrzymała  pomoc  finansową w formie dotacji  celowej ze środków Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu, "Inicjatywa Sołecka" w 2021 roku.

Dotacja w kwocie 24 500 zł. została udzielona na zadanie pod nazwą: "Budowa oświetlenia ledowego na terenie rekreacyjno-sportowym "Brzózki" w miejscowości Przyrów".

Całkowity koszt zadania wyniósł 55 842 zł.

Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu atrakcyjności przestrzeni publicznej, poprawy warunków życia mieszkańców oraz stworzenia warunków do uprawiania sportu, co wpłynie na kształtowanie świadomości obywatelskiej oraz integrację mieszkańców sołectwa Przyrów.

Fotografia przedstawia oświetlone boisko sportowe mieszczące się na terenie rekreacyjno-sportowym "Brzózki"