Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 209436

Inicjatywa sołecka 2020

Obraz przedstawia logo "Śląskie" oraz logo "100 lecie powstań śląskiech"

Gmina Przyrów otrzymała  pomoc  finansową w formie dotacji  celowej ze środków Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu ,,Inicjatywa Sołecka” w 2020 roku.

Dotacja została  udzielona na zadania pod nazwą: "Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej" w kwocie 10 000 zł.

Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu atrakcyjności przestrzeni publicznej, poprawy warunków życia mieszkańców oraz stworzenia warunków do uprawiania sportu, co wpłynie na kształtowanie świadomości obywatelskiej oraz integrację mieszkańców sołectwa Bolesławów.

Obraz przedstawia plac na którym znajduje się siłowni zewnętrzna wraz z urządzeniami wchodzącymi w jej skład

Obraz przedstawia urządzenia wchodzące w skład siłowni zewnętrznej

Obraz przedstawia tablicę informacyjną. Treść tekstu znajdującego się na tablicy: Zadanie pod nazwą "Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej" współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa Sołecka" w 2020 r.