Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 209436

Przerwa w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych (RDO)

Wójt Gminy Przyrów informuje, że w dniu 5 listopada br. tylko do godziny 11:30 będzie można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, odebrać dowód i załatwić inne sprawy z obszaru dowodów osobistych.

Powodem jest konieczność zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 7 listopada br. rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców.

Od poniedziałku tj. 8 listopada br. mieszkańcy będą mogli składać wnioski o dokument tożsamości według nowych regulacji. Odciski palców i odwzorowanie podpisu właściciela dowodu osobistego – to nowe elementy, które wkrótce znajdą się w warstwach elektronicznej i graficznej wydawanych w Polsce dowodów osobistych.

W nowym dowodzie – poza odciskami palców (w warstwie elektronicznej) i odręcznym podpisem właściciela dowodu (w warstwie graficznej) – będzie też kilka innych dostrzegalnych na pierwszy rzut oka zmian. Pojawi się m.in. oznaczenie państwa członkowskiego (na tle flagi Unii Europejskiej).

WAŻNE! W związku z wprowadzeniem w Polsce nowych dowodów osobistych nie będzie konieczności obowiązkowej wymiany ważnych dokumentów. Z dotychczasowego dowodu będzie można korzystać do czasu, aż minie jego ważność.

Nowe dowody będą wydawane na 10 lat dla osób powyżej 12 roku życia, ponieważ one będą składać odciski palców. Dla osób do 12 roku życia dowód będzie wydawany na 5 lat, bez pobierania odcisków palców i jedynie dla takich osób będzie możliwe składanie wniosku o dowód online.

Dla osób, które z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody nie będą mogły osobiście złożyć wniosku dowodowego w urzędzie gminy, nowe regulacje przewidują możliwość skorzystania z mobilnej stacji obsługiwanej przez urzędników. Taka osoba lub opiekun będzie mógł zgłosić potrzebę wyrobienia dowodu wyłącznie w Urzędzie Gminy w Przyrowie. Urzędnik wówczas przyjedzie do interesanta pod wskazany adres pobytu z komputerem i zestawem, który pozwoli na zdjęcie odcisków.

Opis alternatywny infografiki "Nowy dowód osobisty".

Infografika pt. Nowy dowód osobisty. Wersja alternatywna zamieszczona jest poniżej.

Nowy dowód osobisty

Nowe dowody osobiste zawierają odciski palców oraz podpis posiadacza dowodu osobistego. Dzięki temu dowody osobiste są bardziej bezpieczne.

Nowy dowód osobisty posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego: potwierdza Twoją tożsamość i obywatelstwo, uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.

Dotychczasowe funkcjonalności dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (e-dowodu), wydawanego od 4 marca 2019 r., pozostają te same - można go używać do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

Ważne!:

  • Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny - nie musisz go wymieniać.
  • Złożenie wniosku o dowód osobisty (pobranie odcisków palców) oraz odbiór dokumentu (potwierdzenie tożsamości) wymaga wizyty w urzędzie.
  • Jeśli Twoje dziecko nie ukończyło 12 lat, wniosek o dowód dla córki lub syna możesz złożyć elektronicznie.

Okres ważności nowych dowodów osobistych:

  • 10 lat - dla osób od 12 roku życia;
  • 5 lat - dla osób do 12 roku życia;
  • 12 miesięcy - dla osób, od których chwilowo nie można pobrać odcisków palców.

Odciski palców są zamieszczane w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. Odciski palców nie są pobierane od:

  • dzieci poniżej 12 roku życia;
  • osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Odciski palców są przechowywane w Rejestrze Dowodów Osobistych wyłącznie w celu wydania dowodu osobistego. Odciski są automatycznie usuwane z Rejestru:

  • w momencie odebrania dowodu przez obywatela lub
  • gdy obywatel nie odebrał dowodu w ciągu 90 dni od daty wydania (czyli daty personalizacji zamieszczonej w dowodzie).

Podpis jest zamieszczany w warstwie graficznej dowodu osobistego każdej osoby, która ukończyła 12 rok życia. Podpisu nie będzie w dowodzie osoby, która nie może złożyć podpisu.

Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu, znajziesz na stronie: www.edowod.gov.pl.